05246 / 70 94 116 oder 70 94 117

Strohtweg 62 - 33415 Verl

Extra Options

149. Napoli-Schnitzel

mit Spaghetti Napoli

10,90 

Artikelnummer: 149 Kategorie: